Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. ks. kmdr ppor.Władysława Miegonia
 

 
Parafia Wojskowa Garnizonu Świnoujście

Kapelani

PROBOSZCZOWIE PARAFII WOJSKOWEJ
 
Ks. Michał ŻARNECKI SJ (9.10.1992 r.- 12.01.1993 r.)
Ks. kpt. Stanisław KNAP (13.01.1993 r. - 11.11.1995 r.)
Ks. kpt. Andrzej STAWARZ (15.03.1996 r. - 1998 r.)
Ks. kpt. Henryk KARCZMAREK (1998 r. - 1999 r.)
Ks. kan. kmdr por. dr Zbigniew JAWORSKI (15.04.1999 r. - 26.10.2004 r.)
Ks. kpt. Mirosław BIERNACKI (27.10.2004 r. - 30.11.2004 r.)
Ks. ppłk Mariusz ŚLIWIŃSKI (01.12.2004 r. -15.09.2005 r.)
Ks. kan. kmdr Adam BAZYLEWICZ (16.09.2005 r. -)
KSIĘŻA WIKARIUSZE PARAFII WOJSKOWEJ 

Ks. kpt. Adam Rogacki (01.07.2008 r. - 13.01.2013 r.)

Ks. kpt. Krzysztof Kara (17.03.2013 -   15.05.2013)

Ks. por. Radosław Mazur (01.02.2014 r. - 01.07.2015)
Ks. Krzysztof Kuliński (09.2018 r. -  31.06.2021)
Ks. ppor Łukasz Karasiński, od 01.07.2021r - 
Ks. por. Albert Adamczyk, od 25.09.2023r. -