Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. ks. kmdr ppor.Władysława Miegonia
 

 
Parafia Wojskowa Garnizonu Świnoujście

Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz. 18.40. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem polowym Wojska Polskiego
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej
Wiesława Lechowicza.


Warszawa, 15 stycznia 2022 roku
Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
------------------------------

Życiorys bp. Wiesława Lechowicza:

Ks. dr Wiesław Lechowicz urodził 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1981 roku ukończyłszkołę średnią (I LO w Tarnowie) i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego SeminariumDuchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk BiskupaTarnowskiego Jerzego Ablewicza.Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez 1rok w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Po zwolnieniu z obowiązków w macierzystej diecezji w 1992 rokuzostał skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Ateneo Romano della SantaCroce. W roku 1994 zdał egzamin licencjacki nt.: Il concetto di comunicazione e la sua ricezione nelmagistero di Giovanni Paolo II, dwa lata później obronił rozprawę doktorską pt.: Predicazione ecomunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione. Popowrocie ze studiów pracował jeden rok w parafii św. Mikołaja w Bochni a następnie w parafii MatkiBożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1997 r. zostały mu powierzone wykłady z homiletyki a potemtakże z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowanykapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, a po zwolnieniu z tej funkcji we wrześniu 1999roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego2004 roku Biskup Tarnowski powierzył Mu obowiązki rektora tegoż Seminarium. W trakcie swoichobowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznegoprzy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracylicencjackiej pt.: Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej wlatach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego itarnowskiego - diecezjalnego.Oprócz obowiązków powierzonych w macierzystej diecezji podejmował pracę w ramach KomisjiDuszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programuhomiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007. W dowód uznania za gorliwą pracę, nawszystkich odcinkach, które były mu powierzane Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godnośćkapelana Jego Świątobliwości. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Wiesława Lechowiczabiskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając Mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria).Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk BiskupaTarnowskiego Wiktora Skworca.Podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu, 15 października 2011 r. został wybrany przezbiskupów na Delegata Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.15 stycznia 2022 r. papież Franciszek mianował go biskupem polowym.Młode kadry, najnowsze wcielenie.......


Nowy wystrój naszej Świątyni 


Wystrój wnętrza kościoła - nowe witrażeWystrój kościoła - śruby


MOŻESZ NAS WESPRZEĆ

Parafia Wojskowa
ul. Piłsudskiego 43
72-600 Świnoujście 
nr. rachunku: 77 1940 1076 3040 3118 0000 0000 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII
Msze Święte

Niedziela: 09:00, 10:30, 12:00, 19:00 
Dni powszednie: 19:00 
Spowiedź w dni powszednie przed Mszą Świętą
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o 19.00.
Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Wspiera nas ZHR - Polecamy !ZDARZENIA W NADCHODZĄCYM CZASIE


Kliknij, aby edytować treść...